ایران, سکه روز

۱۷ دی، ۷ژانویه

امضای گزارش کشته های جنگ های ۳۴۸ و ۳۵۹ روم با ایران توسط کنستانتینوس دوم:

هردو جنگ را رومي ها آغاز كرده بودند كه شكست خوردند. گزارش رسمي جنگهاي روم وايران در سالهاي ۳۴۸ و ۳۵۰ ميلادي (دوران حكومت شاپور دوم معروف به ذوالاكتاف) كه به تاريخ ۲۰ اكتبر ۳۵۱ از سوي ارتش روم تكميل و به تاريخ هفتم ژوئيه سال ۳۵۲ به امضاي كنستانتينوس دوم امپراتور وقت رسيده و براي اطلاع سناي روم ارسال شده و سپس در آرشيو دولتي روم قرار گرفته و اينك در آرشيو واتيكان نگهداري مي شود ارقام تلفات (كشتگان) ارتش روم را به اين شرح نشان مي دهد:

جنگ سال ۳۴۸ (جنگ يكم) : پنجاه هزار و ۲۳۱ كشته

جنگ سال ۳۵۱ (جنگ دوم) : ۳۹ هزار و ۱۲ تن كشته

تاريخها پس از احتساب با تقويم تازه ميلادي، از سوي كيوريتور آرشيو اصلاح شده اند. مجسم كنيد كه اگر قدرتي به نام ايران وجود نداشت كه در برابر جاه طلبي رومي ها بايستد مشرق زمين با چه بدبختي رو به رو مي شد ــ همان بدبختي كه در غياب قدرتي چون ايران از اوايل قرن نوزدهم تا كنون (به استثناي چند دهه اي كه قدرت شوروي وجود داشت) بر سرش آمده است. شرق بايد مديون مردان ايران باشد که در خون حود غلطيدند و قرنها آزادي و شئون آنان را حفظ کردند.

منبع: iranianshistoryonthisday.com

منبع عکس: grifterrec.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *