ایران, مقاله ها

سکه های ساسانیان

 

سکه های مسین یا برنزی وزن ثابتی نداشت و بیشار در اندازه های چهار درهمی (حدود 16 گرم) ، و نیز اوزان کوچک تر از آن ضرب می گردید.

سکه های طلا که از زمان اردشیر اول رواج یافت ، در اوایل دوره به وزن تقریبی 7.2 گرم ضرب می گردید و سپس دو دوره های بعد به دلایل مختلفی وزن آن کاهش قابل توجهی یافت.

بر روی سکه های ساسانی تصویر شاهان با دیهیم (تاج) های مخصوص و متنوع ، رو به سمت راست نقش شده و در اطراف آن نام و یا القاب آنان نقر گردیده است.نقش آتشگاه در پشت سکه ها از ویژگیهای سکه هاس ساسانی به شمار می آید که در واقع نمایی از برگزاری مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی بوده است. بجز سکه های اردشیر اول و برخی از سکه های نرسی، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، و بهرام چهارم، بر پشت سکه های شاهان ساسانی و در دو سوی آتشگاه تصویر تمام قد شاهنشاه و ایزدانی چون اهورا مزدا، آناهیتا و میترا نیز نقش شده است.

این تصاویر بر پشت سکه ها تا زمان حکومت هرمز دوم بخوبی مشخص و قابل شناسایی است و از آن زمان به بعد این پیکره ها بصورت کلیشه ای نقش می شده است.

در برخی از سکه ها، بر بالای آتشدان و در میان شعله های آتش (یا هاله ی نور) تصویری از سر و شانه ی ایزدان و یا تلویحا شاهان ساسانی پیشین به چشم می خورد.

تاریخ گذاری در سکه ها:

در دوره ی ساسانی از دوره ی پیروز یکم،تاریخ گذاری به شیوه ی نوشتاری و با مبدا تاجگذاری هر یک از پادشاهان معمول بوده است.

 

 

 

:تاریخچه شاهان ساسانیان که به نام آنها سکه ضرب شده

 

اردشیر اول (اردشیر بابکان)

224 تا 241 میلادی

شاپور اول

241 تا 272 میلادی

هرمز اول

272 تا 273 میلادی

بهرام اول

273 تا 276 میلادی

بهرام دوم

276 تا 293 میلادی

بهرام سوم

293 میلادی

نرسی

293 تا 303 میلادی

هرمز دوم

303 تا 309 میلادی

شاپور دوم

309 تا 379 میلادی

اردشیر دوم

379 تا 383 میلادی

شاپور سوم

383 تا 388 میلادی

بهرام چهارم

388 تا 399 میلادی

یزد گرد اول

399 تا 420 میلادی

بهرام پنجم

420 تا 438 میلادی

یزد گرد دوم

438 تا 457 میلادی

هرمز سوم

457 تا 459 میلادی

پیروز اول

459 تا 484 میلادی

بلاش

484 تا 488 میلادی

قباد اول

488 تا 497 میلادی

جاماسپ

497 تا 499 میلادی

قباد اول (سری دوم)

499 تا 531 میلادی

کاووس

531 میلادی

خسرو اول (انوشیروان)

531 تا 579 میلادی

هرمز چهارم

579 تا 590 میلادی

بهرام ششم (بهرام چوبین)

590 تا 591 میلادی

وستهم

592 تا 597 میلادی

خسرو دوم (خسرو پرویز)

591 تا 628 میلادی

هرمز پنجم

احتمالا 593 میلادی

قباد دوم (شیرویه)

628 میلادی

اردشیر سوم

628 تا 630 میلادی

پوراندخت

630 تا 631 میلادی

آزرمیدخت

631 میلادی

خسرو سوم

631 میلادی

هرمز ششم

631 تا 632 میلادی

خسرو چهارم

632 میلادی

یزد گرد سوم

632 تا 651 میلادی

 

لینک به گروه سکه های ساسانی

منبع:

راهنمای معلم در بررسی سکه های موضوعی ایران (حسن پاکزادیان)

تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی (حسن پاکزادیان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *