ایران, مقاله ها

سکه های ساسانیان

 

سکه های مسین یا برنزی وزن ثابتی نداشت و بیشار در اندازه های چهار درهمی (حدود ۱۶ گرم) ، و نیز اوزان کوچک تر از آن ضرب می گردید.

سکه های طلا که از زمان اردشیر اول رواج یافت ، در اوایل دوره به وزن تقریبی ۷٫۲ گرم ضرب می گردید و سپس دو دوره های بعد به دلایل مختلفی وزن آن کاهش قابل توجهی یافت.

بر روی سکه های ساسانی تصویر شاهان با دیهیم (تاج) های مخصوص و متنوع ، رو به سمت راست نقش شده و در اطراف آن نام و یا القاب آنان نقر گردیده است.نقش آتشگاه در پشت سکه ها از ویژگیهای سکه هاس ساسانی به شمار می آید که در واقع نمایی از برگزاری مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی بوده است. بجز سکه های اردشیر اول و برخی از سکه های نرسی، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، و بهرام چهارم، بر پشت سکه های شاهان ساسانی و در دو سوی آتشگاه تصویر تمام قد شاهنشاه و ایزدانی چون اهورا مزدا، آناهیتا و میترا نیز نقش شده است.

این تصاویر بر پشت سکه ها تا زمان حکومت هرمز دوم بخوبی مشخص و قابل شناسایی است و از آن زمان به بعد این پیکره ها بصورت کلیشه ای نقش می شده است.

در برخی از سکه ها، بر بالای آتشدان و در میان شعله های آتش (یا هاله ی نور) تصویری از سر و شانه ی ایزدان و یا تلویحا شاهان ساسانی پیشین به چشم می خورد.

تاریخ گذاری در سکه ها:

در دوره ی ساسانی از دوره ی پیروز یکم،تاریخ گذاری به شیوه ی نوشتاری و با مبدا تاجگذاری هر یک از پادشاهان معمول بوده است.

 

 

 

:تاریخچه شاهان ساسانیان که به نام آنها سکه ضرب شده

 

اردشیر اول (اردشیر بابکان)

۲۲۴ تا ۲۴۱ میلادی

شاپور اول

۲۴۱ تا ۲۷۲ میلادی

هرمز اول

۲۷۲ تا ۲۷۳ میلادی

بهرام اول

۲۷۳ تا ۲۷۶ میلادی

بهرام دوم

۲۷۶ تا ۲۹۳ میلادی

بهرام سوم

۲۹۳ میلادی

نرسی

۲۹۳ تا ۳۰۳ میلادی

هرمز دوم

۳۰۳ تا ۳۰۹ میلادی

شاپور دوم

۳۰۹ تا ۳۷۹ میلادی

اردشیر دوم

۳۷۹ تا ۳۸۳ میلادی

شاپور سوم

۳۸۳ تا ۳۸۸ میلادی

بهرام چهارم

۳۸۸ تا ۳۹۹ میلادی

یزد گرد اول

۳۹۹ تا ۴۲۰ میلادی

بهرام پنجم

۴۲۰ تا ۴۳۸ میلادی

یزد گرد دوم

۴۳۸ تا ۴۵۷ میلادی

هرمز سوم

۴۵۷ تا ۴۵۹ میلادی

پیروز اول

۴۵۹ تا ۴۸۴ میلادی

بلاش

۴۸۴ تا ۴۸۸ میلادی

قباد اول

۴۸۸ تا ۴۹۷ میلادی

جاماسپ

۴۹۷ تا ۴۹۹ میلادی

قباد اول (سری دوم)

۴۹۹ تا ۵۳۱ میلادی

کاووس

۵۳۱ میلادی

خسرو اول (انوشیروان)

۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی

هرمز چهارم

۵۷۹ تا ۵۹۰ میلادی

بهرام ششم (بهرام چوبین)

۵۹۰ تا ۵۹۱ میلادی

وستهم

۵۹۲ تا ۵۹۷ میلادی

خسرو دوم (خسرو پرویز)

۵۹۱ تا ۶۲۸ میلادی

هرمز پنجم

احتمالا ۵۹۳ میلادی

قباد دوم (شیرویه)

۶۲۸ میلادی

اردشیر سوم

۶۲۸ تا ۶۳۰ میلادی

پوراندخت

۶۳۰ تا ۶۳۱ میلادی

آزرمیدخت

۶۳۱ میلادی

خسرو سوم

۶۳۱ میلادی

هرمز ششم

۶۳۱ تا ۶۳۲ میلادی

خسرو چهارم

۶۳۲ میلادی

یزد گرد سوم

۶۳۲ تا ۶۵۱ میلادی

 

لینک به گروه سکه های ساسانی

منبع:

راهنمای معلم در بررسی سکه های موضوعی ایران (حسن پاکزادیان)

تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی (حسن پاکزادیان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *