ایران, جهان, سکه روز

2 فروردین ، 22 مارس

گشايش بيمارستان عضدي (عضدالدوله ديلمي) در بغداد ـ مذهب شیعه بر شانه های ناسیونالیسم ایرانی

 به مناسبت ايام نوروز، بيمارستاني كه به تصميم عضدالدوله ديلمي در شهر بغداد ساخته شده بود 22 مارچ سال 978 ميلادي (سال 357 هجري خورشيدي) گشايش يافت. اين بيمارستان را به نام عضدالدوله، بيمارستان عضدي اسم گذاري کرده بودند. در زمان ديلميان (بوئيان) حكومت بغداد در دست ايرانيان بود. عضدالدوله شهر شيراز را پايتخت خود قرار داده بود و از آنجا با اعزام حاکم بر امور بغداد نظارت داشت. دیلمیان بودند که شیعه اثنی عشری (12 امامی) را ترویج دادند تا ایران یک ماهیّت مستقل داشته باشد و این مذهب از زمان بپاخیزی مختار ابوعبیده ثقفی به خونخواهی امام حسین (ع) در عراق بر شانه ناسیونالیسم ایرانی قرارداشته است. پیروان مسلح مختار را عمدتا ایرانیانی تشکیل می دادند که زبان عربی نمی دانستند و مختار که چندبار ارتش یزید را شکست داد با آنان از طریق مترجم سخن می گفت.

سالروز مصلوب شدن مسيح، و مسيحياني كه در اين روز خود را مصلوب مي كنند تا شكنجه واردآمده به مسيح رابا تمام وجود احساس كنند

 در سال 2008، گود فرايديGood Friday = هالي فرايدي (جمعه مقدس) مصادف با 21 مارس بود. در اين روز در سال 33 ميلادي، حكمران رومي وقت اورشليم، مسيح را مصلوب كرد.

    قرن ها است كه مسيحيان در برخي از كشورها در اين روز چگونگي مصلوب كردن مسيح (Crucifixion = اعدام با شكنجه) را به نمايش مي گذارند تا مؤمنين مسيحي شكنجه اي را كه مسيح در آن زمان تحمل كرد مجسم كنند. در پاره اي از مناطق مسيحي نشين، مسيحيان داوطلب مي شده اند كه همانند مسيح آنان را بر صليب ميخكوب كنند تا همان درد را تحمل كنند. به عبارت ديگر؛ كف دستها و پايشان را با ميخ و ضربه چكش به تخته هاي متقاطع صليب بكوبند و مدتي را به همان حالت باقي بمانند. اين كار در كشور فيليپين كه داراي تقريبا هشتاد ميليون مسيحي است همه ساله همچنان انجام و عكس و خبر آن در رسانه هاي سراسر جهان منعكس مي شود.

     عكسهايي كه در زير آمده است 21 مارس 2008 در فيليپين از ميخكوب شدن، و در استراليا از نمايش حمل صليب برداشته شده است. ماموران (لژيونرها) رومي، صليب را بردوش مسيح قرار داده بودند تا خودش آن را به محل اعدام حمل كند. مصلوب كردن (اعدام با شكنجه؛ ميخ كردن فرد بر تخته هاي متقاطع يا «كراس» و به همان حالت ميان زمين و هوا باقي گذاردن تا مرگ كه ممكن بود بيش از يك روز طول بكشد) تا قرنها در قلمرو روميان ادامه داشت.

  صليب واقعي كه مسيح بر آن ميخكوب شد و به همان صورت بر آن باقي ماند، بعدا توسط ارتش ايران كه روميان را از فلسطين بيرون راند به شهر تيسفون (پايتخت ايران در كنار دجله) منتقل شد كه به خواست و اصرار هراكليوس امپراتور روم شرقي به اورشليم بازگردانيده شد و درست روز 22 مارس سال 630 ميلادي در جاي سابق خود قرارگفت. روميان در سال 337 ميلادي (304 بعد از مصلوب شدن مسيح) اجازه يافتند تا اگر بخواهند مسيحي شوند.

كنستانتين يکم؛ امپراتوري كه قسطنطنيه (استانبول) را ساخت، يكشنبه ها را تعطيل عمومي و اجباري اعلام داشت

 كنستانتين يکم امپراتور مقتدر همه قلمرو روم 22 مارس سال 337 ميلادي درگذشت. طبق برخي محاسبات تقويمي تازه، مرگ او 22 ماه مه اين سال اتفاق افتاده است!.

     از كارهاي مهم كنستانينن دستور ساختن شهر بزرگي در كنار تنگه بسفور و در محل مهاجرنشين قديمي يونانيان (بيزانتيوم) است كه به نام وي، كنستانتينوپل Constantinople (شهر كنستانتين = قسطنطنيه) ناميده شد كه از سال 1453 پس از تصرف آن به دست تركان عثماني، به اسلامبول (شهر اسلام) تغيير نام داده شده كه به تدريج و بويژه پس از تغيير الفباي ترکيه، استانبول تلفظ مي شود. كنستانتين يکم يازدهم ماه مه سال 330 ميلادي دستور ساختن كنستانتينوپل (قسطنطنيه) را صادر كرد تا پايتخت شرقي امپراتوري روم و نزديك به ايران باشد؛ زيرا با روي كار آمدن ساسانيان و احياي ناسيوناليسم سازش ناپذير ايراني – راهي جز اين، براي امپراتوري روم باقي نمانده بود.

    ديگر از كارهاي مهم كنستانتين كه تا به امروز باقي مانده و رعايت مي شود، قرار دادن «روز يكشنبه» به عنوان تعطيل عمومي هفتگي است. کنستانسين يکم هفتم مارس 321 ميلادي يکشنبه را تعطيل عمومي اعلام داشت و در سوم ژوئيه همين سال اعلام كرد كه از آن پس تعطيلي يكشنبه ها در سراسر قلمرو روم اجباري خواهد بود و روز استراحت است. علت اجباري کردن تعطيلي يکشنبه ها اين بود، که بسياري از کسبه نخستين اعلاميه او را (که سه ماه پيش از آن صادر شده بود) سرسري گرفته و رعايت نمي کردند.

    كنستانتين كه پس از پيروزي بر رقيبان داخلي، 28 اكتبر سال 312 ميلادي خود را امپراتور همه روم اعلام داشته بود بعدا بدون اينکه دين باستاني روم را تغيير دهد پذيرفته بود كه اتباع مسيحي را تحمل خواهد کرد. او بعدا مخالفت و يا تخريب اديان و معابد ديگر را هم ممنوع کرد.

    به دستور كنستانتين، طاق نصرت معروف شهر روم ساخته شد. كنسانتين در شهر قسطنطنيه مدفون است.

    امپراتوري روم از سال 306 دچار رقابت ژنرالها و مدعيان متعدد امپراتور شدن و جنگ داخلي بود. مورخان نوشته اند كه اگر ايران در آن زمان به جاي نايب السلطنه داراي رئيس كشور بود، كار روم همان زمان پايان يافته بود. شاه ايران در آن زمان يك كودك بود كه در سال 310 ميلادي 17 ساله شد و به نام شاپور دوم (ذوالاكتاف) خود زمام امور را به دست گرفت و بعدا دوبار روميان را شكست سخت داد.

ویلهلم یکم قيصر آلمان كه به زادروز خود، نوروز ايرانيان، مباهات مي كرد

 ويلهلم یکم قيصر آلمان كه علاقه ای شديد به ایرانیان داشت و 91 سال عُمر کرد در نوروز سال 1871 به شاه وقت ایران (ناصرالدین شاه) نوشت: از اين كه 22 مارچ 1797 (مصادف با نوروز ايرانيان) به دنيا آمده است، بسي مباهات مي کند. ويلهلم شاد بود که در ايام نوروز ايرانيان به دنيا آمده بود و طول عمر خودرا نتيجه آن مي دانست. وي در سراسر عمر همواره موفق بود و شكست نداشت. وی 18 ژانويه سال 1871 در كاخ ورساي (كاخ پادشاهان فرانسه) تاج قيصر (سزار ــ كايزرKaiser) همه آلمان را بر سر نهاد و رايش دوم پا به عرصه وجود گذارد.

     ويلهلم یکم علاقه ويژه به مطالعه تاريخ قوم آرين داشت. ساکنان ايران زمين (فلات ايران) آرين هاي جنوبي خوانده مي شوند. در دوران ويلهلم اول تحقيقات تاريخي و تاريخنگاري در آلمان به اوج خود رسيده بود.

مجيب الرحمان باني بنگلادش

 امروز ــ 22 مارس ــ زادروز مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش است كه در 1922 به دنيا آمد و در اوت 1975 در يك كودتاي نظامي كشته شد. وي نخستين رهبر بنگلادش بود كه اينك پدر و بنياد گذار كشور بنگال خوانده مي شود.

    جمهوري پاكستان از زمان تاسيس در 1947 شامل دو بخش مسلمان نشين هندوستان سابق بود كه به فاصله دور از هم در طرفين جمهوري هند قرار گرفته بودند و به دليل قرار گرفتن پايتخت در پاكستان غربي ، شرقي ها احساس مي كردند كه تحت سلطه واقع شده اند و اتباع درجه دوم بشمار مي آيند .

    مجيب الرحمن رئيس حزب عوامي ليگ و نماينده پاكستان شرقي در پارلمان پاكستان همواره اين جريان را مطرح مي كرد و خواستار خود مختاري براي پاكستان شرقي در چار چوب جمهوري پاكستان بود. حزب عوامي ليگ با شعار : سوسياليسم ، دمكراسي و جدايي دين از دولت هواداران فراوان داشت.

    اعزام سرباز تقويتي از پاكستان غربي در مارس 1971 به پاكستان شرقي كه در دوران استعمار انگلستان بنگال شرقي خوانده مي شد براي سركوب طرفداران خودمختاري باعث تشديد درگيري دو پاكستان و نبديل تقاضاي خود مختاري به استقلال كامل شد و مبارزه سياسي به درگيري مسلحانه انجاميد و چون دولت پاكستان مجيب الرحمان را به عنوان رهبر جنبش بازداشت كرد درگيري به جنگ مبدل شد و نظاميان پاكستاني كه از بخش غربي اعزام شده بودند دست به خشونت شديد زدند. دولت هند كه در انتظار چنين فرصتي بود به كمك بنگالي ها نيرو فرستاد كه اواخر سال جنگ به شكست پاكستان غربي منجر شد و نظاميان پاكستاني به اسارت هندي ها در آمدند و پاكستان شرقي به نام جمهوري بنگلادش پا به عرصه وجود گذارد مجيب از زندان آزاد و رهبري آن را به دست گرفت.

     اين كشور جوان كه در آغاز كار حتي صندلي براي ادارات نوپايش نداشت در همان سالهاي اول با چند حادثه سيل و توفان هم رو به رو گرديد. چون مجيب از سه شعار قبلي حزب خود به سوسياليسم توجه بيشتري كرد و دست به ملي كردن كارخانه هاي بزرگ زد و بيش از پيش به هند و كشورهاي سوسياليستي نزديك شد مورد دشمني افسران ارتش بنگلادش كه همان نظاميان سابق پاكستان بودند و شهرت به نزديكي با غرب داشتند قرار گرفت و در اوت سال 1975 بر ضد او كودتا كردند و او را كشتند.

    جمهوري بنگلادش بر خلاف پاكستان خيلي زود به دمكراسي ( از نوع خود ) بازگشت به گونه اي كه حزب عوامي ليگ كه بانو « حصينه » دختر مجيب رهبري آن را به دست داشت اكثريت به دست آورد و در دهه 1990 قدرت را به دست گرفت و بانو حصينه رئيس دولت شد و سه سال اين سمت را بر عهده داشت .

نمونه ای از سکه های بنگلادش (جهت خرید کلیک نمایید)

asco11019s.jpg

1633:   جوزف پريستلي آب كربناته (سلتزر) را اختراع كرد.

نمونه هایی از سکه های یادبود “جوزف پریستلی” (فقط جهت نمایش)

2.1-2s2.1-4s2.1-3s

 منابع این تصاویر:christophereimer.co.uk و mcsearch.info و numismatics.org

1728:   آنتون رافائل نويسنده و نقاش كلاسيك آلمان به دنيا آمد.

1795:   توماس جفرسون به عنوان نخستين وزير امور خارجه دولت نوبنياد ايالات متحده (امريكا) تعيين شد.

سکه ی یک دلار یادبود توماس جفرسون (فقط جهت مشاهده)

منبع این تصویر:talismancoins.com

1922:   يك دادگاه انگليسي مهاتما گاندي استقلال طلب معروف هند و مبتكر «مبارزه منفي» و مبارز بزرگ ضد استعمار را به جرم مخالفت با انگلستان به شش سال زندان محكوم كرد.

1946:   دولت انگلستان به كشور اردن كه خود آن را ساخته است استقلال كامل داد.

چند نمونه از سکه های اردن (جهت خرید بر روی تصویر کلیک نمایید)

asco11040s.jpg

asco11039s.jpg

asco11041s.jpg

 asco11042s.jpg

asco11043s.jpg

1958:    ملك فيصل پادشاه كشور سعودي شد. او از سال 1383-1395 قمری پادشاه عربستان بود.

نمونه از سکه های عربستان در دوره ی پادشاهی فیصل (جهت خرید بر روی تصویر کلیک نمایید)

asco11037s.jpg

1965:   آمريكا اعتراف به بكاربردن مواد شيميايي بر ضد ويت كنگها در جنگ ويتنام كرد.

سکه ای از کشور ویتنام (جهت خرید بر روی تصویر کلیک نمایید)

asco11013s.jpg

 

1992:   بانو « فليسداد» همسر ژنرال نوريه گا رئيس سابق كشور پاناما كه دولت امريكا ضمن يك حمله نظامي به آن كشور وي را دستگير كرد و به آمريكا آورد و زنداني ساخت به اتهام سرقت از يك فروشگاه دستگير شد. در پي دستگيري نوريه گا حسابهاي بانكي او نيز مسدود شده بود.

سکه ای از کشور پاناما (جهت خرید بر روی تصویر کلیک نمایید)

amco11030s.jpg

 

 

منبع مطالب: www.iranianshistoryonthisday.com به تالیف “نوشيروان کيهاني زاده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *