ایران, مقاله ها

علیقلی میرزا چگونه عادلشاه نامیده شد؟

علیقلی میرزا بعد از ورود به مشهد شانزده پسر و دختر نادر را (غیر از نصرالله میرزا و امام قلی میرزا) که در ارک مشهد سکونت داشتند را دستگیر کرد و بعد گفت که از اطراف، آذوقه و سوخت فراوان به مشهد بیاورند، چون قصد دارد به مناسبت تاجگذاری خود یک جشن بزرگ را اقامه کند.
خراسان سرزمینی است حاصلخیز و اطراف مشهد، قصبات و قرای آباد فراوان است و به دستور علیشاه مقداری فراوان گندم و برنج و گوسفند و ماکیان و میوه های فصل به مشهد آوردند و قنادهای پایتخت ایران برای طبخ حلویات، سفارش های عمده دریافت کردند و علیشاه به اسم ” عادلشاه ” یکی از تاج های مرصع را که در خزانه نادرشاه بود، بر سر نهاد و آنگاه جارچیان به مردم مشهد بشارت دادند که می توانند مدت هفت روز و هفت شب میهمان عادلشاه باشند و شام و ناهار را در آشپزخانه هایی که به وجود آمده، تناول کنند یا غذا از آشپزخانه بگیرند و به خانه ببرند.

عادلشاه برای اینکه موجه کند عنوان او بدون مسمی نیست، فرمانی صادر کرد مشعر بر اینکه مدت دو سال اتباع ایران از پرداخت مالیات و خراج معاف هستند؛ و چون بر اثر آن معافیت، محصلین مالیات بیکار و بی نان می شدند، گفت که به تمام محصلین، مالیات مستمری پرداخته می شود.

نمی توان انکار کرد که بخشودگی مالیات عادلشاه را مورد توجه ایرانیان کرد. چون در دوره سلطنت نادرشاه بزرگترین مضیقه زندگی ایرانیان مسئله پرداخت مالیات بود.
عادلشاه مردی نبود که دلش به حال مردم بسوزد، ولی بر خلاف نادرشاه میتوانست از رموز روان شناسی و دیپلوماسی استفاده کند و دل مردم را به دست آورد تا مردم تصور کنند نمایند او شاهی عادل است.

عادل شاه میترسید که مردم ایران سلطنت او را نپذیرند و افتخاراتی را که نادرشاه عاید ملت ایران کرد بخاطر بیاورند و بگویند که باید یکی از پسرهای نادرشاه پادشاه ایران گردد نه برادرزاده اش که قاتل نادرشاه نیز می باشد. این بود که خیلی مردم داری می کرد و از جمله بعد از اینکه تاج بر سر نهاد و دارای عنوان عادلشاه شد، برای تمام روحانیون طراز اول و دوم، در تمام شهرهای ایران تحفه فرستاد و با کسانی که هنگام قتل نادرشاه همدستش بودند تا آن موقع به خوبی رفتار کرد و دست طمع به سوی پول گزاف صالح بیک افشار ، که بر اثر زخم خنجر ستاره زن نادرشاه در راه بین کلات و مشهد زندگی را بدرود گفت، دراز ننمود و موافقت کرد که آن پول به وارث صالح بیک برسد.

عادلشاه تمام این اقدامات را می کرد که بتواند فرزندان نادرشاه را معدوم کند بدون اینکه صدای اعتراض کسی بلند شود و قصدش از نابود کردن فرزندان نادرشاه این بود که نادر افشاری، وارث مستقیم تاج و تخت نداشته باشد.

بعد از اینکه عادلشاه حس کرد در ایران دارای محبوبیت شده، مبادرت به یک جنایت فجیع و لرزه آور کرد و تبه کاری مخوف او این بود که تمامی فرزندان نادرشاه را (غیر از یک نفر) به قتل رسانید.

جلاد به دستور عادلشاه، رضاقلی میرزا پسر نادرشاه، نصرالله میرزا پسر نادرشاه و داماد پادشاه هندوستان، امام قلی میرزا پسر نادر شاه را سر بریدند. فرزندان خردسال رضا قلی میرزا و نصرالله میرزا و امام قلی میرزا نیز به دستور عادلشاه کشته شدند، ولی انها را سر نبریدند بلکه خفه کردند و هنگام خفه کردن آنها نیز عادلشاه حضور داشت.

از فرزندان نادر فقط یک نفر از کشته شدن معاف گردید و او شاهرخ میرزا نوه ی نادر بود.

منبع : کتاب خواجه تاج دار نوشته ژان گور

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *