ایران, مقاله ها

سکه های قرا قویونلو

۱

قرامحمد ترمش

۷۸۰ تا ۷۹۱ قمری

۲

قرایوسف

۷۹۱ تا ۸۰۲ قمری

یورش امیر تیمور                                  ۸۰۲ قمری

قرا یوسف مجددا                                ۸۰۹ تا ۸۲۳ قمری

۳

اسکندر

۸۲۳ تا ۸۴۱ قمری

۴

جهانشاه

۸۴۱ تا ۸۷۲ قمری

۵

حسنعلی

۸۷۲ تا ۸۷۳ قمری

ترکمانان قراقویونلو اتحادیه ای از ترکمانان بودند که در مقابل حمله مغول بسوی مشرق رانده شدند.گمان میرود که خاندان فرمانروای آنها از طایفه “ایوا” از طوایف ترکمانان غز بود و مقر قدرتشان شمال دریاچه وان و ارومیه بود (دیگران جنوب وان را مقر حکومت آنها نوشته اند) و از آنجا به تدریج بر آذربایجان و دامنه های شرقی آناتولی استیلا یافتند.قرا محمد،بزرگ این خاندان در خدمت شیخ اویس جلایر بود…

(بوسورث کلیفورد-ادموند.سلسله های اسلامی.ترجمه بدره ای،فریدون.۲۵۰ و … طهران ۱۳۴۹)

بدنبال مرگ تیمور و ضعیف شدن سلطه جانشینان بلافصل او در ایالات غربی،برای قبایل ترکمان بسیار طبیعی بود که خود را در مقابل همسایگانشان نگهدارند. در غرب دیار آنها،امپراطوری عثمانی به سرعت سلطه اش را ،با نوعی نظام متمرکز رو به رشد تحکیم می کرد،در حالی که در مشرق،در سمرقند و هرات تیموریان به سختی می توانستند قدرت خود را بر این قبایل اعمال یا تحمیل کنند.

بین تیموریان در شرق و عثمانیان در غرب،دو اتحادیه از قبایل ترکمانان به تدریج در سرزمینهای بدون رهبر غرب ایران، شمال عراق و غرب و شرق آناتولی سردرآورد.یکی از این اتحادیه ها،یعنی قزاقویونلوها رهبری خود را در ناحیه مشخص شمال دریاچه “وان” مسجل گردانیدند؛ در حالیکه اتحادیه دیگر، یعنی آق قویونلو،از مرکز خود – دیار بکر- شروع به اعمال نفوذ کرد.در ناحیه جنوب غربی مرزهای دولت ممالیک سوری قرار داشت که شاید یکی دیگر از عوامل ایجاد این دو اتحادیه ترکمانان باشد.

(صص ۴۵-۴۶/۴۱ تا ۱۴۴ پیدایش دولت صفوی.مزاوی.میشل.ترجمه یعقوب آژند طهران ۱۳۶۳ شمسی)

در نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری طایفه ای از ترکمانان که به علت علامت و رنگ علمهای خود خویشان را قراقویونلو (صاحبان گوسفندان سیاه) نامیده بودند، بر نواحی جنوبی “وان” مسلط شده و پس از اتحاد با سلطان حسین جلایر سلسله ای تشکیل داده کمی بعد بر ارمینیه و آذربایجان استیلا یافتند… سلسله امرای قراقویونلو در سال ۸۷۴ قمری بدست اوزون حسن (رئیس طایفه آق قویونلو) منقرض گردید.

(ص ۲۲۶ طبقات سلاطین اسلام.لین پولی،استانلی.ترجمه عباس اقبال آشتیانی طهران ۱۳۱۲)

منبع:تاریخ تبریز به روایت سکه و ضمایم (سید جمال ترابی طباطبایی)

لینک به گروه سکه های قراقویونلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *