ایران, دسته‌بندی نشده, مقاله ها

سکه های اشکانیان

 

پول رایج در دوره ی اشکانی نقره بود و علاوه بر این سکه های مسین و برنزی نیز در اندازه های مختلف در بازار جریان داشت. تصویر روی سکه ها نیم تنه ی شاه اشکانی را در جالی که رو به چپ می نگرد نشان می دهد. در مواردی معدود تصویر نیمرخ به راست و یا تصویر رو به رو نیز به چشم می خورد.

در پشت سکه های نقره تصویر ارشک (اشک یکم) در حالی که کمانی به دست دارد و بر چهار پایه یا سکویی نشسته است ، نقش شده و در پیرامون آن القاب و در مواردی نام پادشاه به خط یونانی نوشته شده است.

واحد های پولی در دوره ی اشکانیان نیز مانند دوره ی سلوکیان بوده و سکه ها دارای وزنهای استاندارد  در دوره ی سلوکی است.

در پشت سکه های برنزی و مسی نشانهای پارتی (ماه و ستاره،نیمرخ ایزد یا ایزد بانو و یا تصاویری از حیوانات مقدس، بناها، تیر و کمان و …) به چشم می خورد که دارای تنوع بسیاری است.

 

 

 تاریخچه پادشاهان اشکانیان (پاریان) که به نام آنان سکه ضرب شده:

ارشک اول

250 تا 247/248 قبل از میلاد

 

تیرداد اول

248/247 تا 211 قبل از میلاد

 

ارشک دوم

211 تا 191 قبل از میلاد

 

فریاپات

191 تا 176 قبل از میلاد

 

فرهاد اول

176 تا 171 قبل از میلاد

 

مهرداد اول

171 تا 138 قبل از میلاد

 

فرهاد دوم

138 تا 128  قبل از میلاد

 

اردوان اول

128 تا 133 قبل از میلاد

 

مهرداد دوم

123 تا 88 قبل از میلاد

 

اردوان دوم

88 تا 77 قبل از میلاد

 

سنتروک

77 تا 70 قبل از میلاد

 

فرهاد سوم

70 تا 58 /57 قبل از میلاد

 

مهرداد سوم

57 تا 55 قبل از میلاد

 

ارد اول

57 تا 37 قبل از میلاد

 

پاکر اول

39 قبل از میلاد

 

فرهاد چهارم

38/37 قبل از میلاد تا 2 میلادی

 

تیرداد دوم

26/27 قبل از میلاد

 

فرهاد پنجم

3 قبل از میلاد تا 4 میلادی

 

ارد دوم

4 تا 8 میلادی

 

ونن اول

8 تا 11/12 میلادی

 

اردوان سوم

12 تا 38/40 میلادی

 

وردان اول

40 تا 45 میلادی

 

گودرز

41 تا 51 میلادی

 

مهرداد

49 میلادی

 

ونن دوم

51 میلادی

 

بلاش اول

51 تا 78 میلادی

 

پاکر دوم

78 تا 83 میلادی

 

اردوان چهارم

80/81 میلادی

 

خسرو

109 تا 129/130 میلادی

 

بلاش دوم

78 تا 148 میلادی

 

مهرداد چهارم

130 تا 148 میلادی

 

بلاش سوم

148 تا 191 میلادی

 

بلاش چهارم

191 تا 208 میلادی

 

بلاش پنجم

208 تا 213 میلادی

 

اردوان پنجم

213 تا 224 میلادی

 

ارتاواز

224 تا 228 میلادی

 

 

 منبع:

راهنمای معلم در بررسی سکه های موضوعی ایران (حسن پاکزادیان)

هرمزد چهارم (امین امینی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *