ایران, دسته‌بندی نشده, مقاله ها

سکه های اشکانیان

 

پول رایج در دوره ی اشکانی نقره بود و علاوه بر این سکه های مسین و برنزی نیز در اندازه های مختلف در بازار جریان داشت. تصویر روی سکه ها نیم تنه ی شاه اشکانی را در جالی که رو به چپ می نگرد نشان می دهد. در مواردی معدود تصویر نیمرخ به راست و یا تصویر رو به رو نیز به چشم می خورد.

در پشت سکه های نقره تصویر ارشک (اشک یکم) در حالی که کمانی به دست دارد و بر چهار پایه یا سکویی نشسته است ، نقش شده و در پیرامون آن القاب و در مواردی نام پادشاه به خط یونانی نوشته شده است.

واحد های پولی در دوره ی اشکانیان نیز مانند دوره ی سلوکیان بوده و سکه ها دارای وزنهای استاندارد  در دوره ی سلوکی است.

در پشت سکه های برنزی و مسی نشانهای پارتی (ماه و ستاره،نیمرخ ایزد یا ایزد بانو و یا تصاویری از حیوانات مقدس، بناها، تیر و کمان و …) به چشم می خورد که دارای تنوع بسیاری است.

 

 

 تاریخچه پادشاهان اشکانیان (پاریان) که به نام آنان سکه ضرب شده:

ارشک اول

۲۵۰ تا ۲۴۷/۲۴۸ قبل از میلاد

 

تیرداد اول

۲۴۸/۲۴۷ تا ۲۱۱ قبل از میلاد

 

ارشک دوم

۲۱۱ تا ۱۹۱ قبل از میلاد

 

فریاپات

۱۹۱ تا ۱۷۶ قبل از میلاد

 

فرهاد اول

۱۷۶ تا ۱۷۱ قبل از میلاد

 

مهرداد اول

۱۷۱ تا ۱۳۸ قبل از میلاد

 

فرهاد دوم

۱۳۸ تا ۱۲۸  قبل از میلاد

 

اردوان اول

۱۲۸ تا ۱۳۳ قبل از میلاد

 

مهرداد دوم

۱۲۳ تا ۸۸ قبل از میلاد

 

اردوان دوم

۸۸ تا ۷۷ قبل از میلاد

 

سنتروک

۷۷ تا ۷۰ قبل از میلاد

 

فرهاد سوم

۷۰ تا ۵۸ /۵۷ قبل از میلاد

 

مهرداد سوم

۵۷ تا ۵۵ قبل از میلاد

 

ارد اول

۵۷ تا ۳۷ قبل از میلاد

 

پاکر اول

۳۹ قبل از میلاد

 

فرهاد چهارم

۳۸/۳۷ قبل از میلاد تا ۲ میلادی

 

تیرداد دوم

۲۶/۲۷ قبل از میلاد

 

فرهاد پنجم

۳ قبل از میلاد تا ۴ میلادی

 

ارد دوم

۴ تا ۸ میلادی

 

ونن اول

۸ تا ۱۱/۱۲ میلادی

 

اردوان سوم

۱۲ تا ۳۸/۴۰ میلادی

 

وردان اول

۴۰ تا ۴۵ میلادی

 

گودرز

۴۱ تا ۵۱ میلادی

 

مهرداد

۴۹ میلادی

 

ونن دوم

۵۱ میلادی

 

بلاش اول

۵۱ تا ۷۸ میلادی

 

پاکر دوم

۷۸ تا ۸۳ میلادی

 

اردوان چهارم

۸۰/۸۱ میلادی

 

خسرو

۱۰۹ تا ۱۲۹/۱۳۰ میلادی

 

بلاش دوم

۷۸ تا ۱۴۸ میلادی

 

مهرداد چهارم

۱۳۰ تا ۱۴۸ میلادی

 

بلاش سوم

۱۴۸ تا ۱۹۱ میلادی

 

بلاش چهارم

۱۹۱ تا ۲۰۸ میلادی

 

بلاش پنجم

۲۰۸ تا ۲۱۳ میلادی

 

اردوان پنجم

۲۱۳ تا ۲۲۴ میلادی

 

ارتاواز

۲۲۴ تا ۲۲۸ میلادی

 

 

 منبع:

راهنمای معلم در بررسی سکه های موضوعی ایران (حسن پاکزادیان)

هرمزد چهارم (امین امینی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *